Personale

 

Praksis er uddannelsessted for læger. Der findes forskellige titler. “Klinisk basis uddannelseslæger”,”Introduktionslæger” og “Hoveduddannelseslæger”. Uddannelseslægen arbejder selvstændigt. Al uddannelseslægens arbejde bliver superviseret/godkendt af speiallægerne ved lægerne Trangstræde, som har det fulde ansvar for uddannelseslægens arbejde. Uddannelseslægen vil typisk være i praksis i ½-1 år, og i den tid er det vigtigt at få set så mange forskellige sygdomme og problemstillinger som muligt. Patienterne kan frasige sig at få konsultationer hos uddannelseslægen, hvis de ønsker det. Vi har i perioder også lægestuderende.

Uddannelseslæge læge Lone Pedersen .

Lone kommer en gang om måneden, og senere vender hun tilbage i et halvt år.

DSC_0358 (2)

 

 

 

 

Uddannelseslæge Sarah Elizabeth Holm Plews

Kommer igen på returdage 1 gang om måneden, og senere vender hun tilbage i ½ år.

DSC_0359

 

 

 

Uddannelseslæge Louise Steinmüller

Kommer igen på returdage 1 gang om måneden, og senere vender hun tilbage i ½ år.

DSC_0001

 

 

 

 

Uddannelseslæge Jannie Eriksen

Kommer igen på returdage 1 gang om måneden.

 

Uddannelseslæge Elisabeth Nørup

Skal være her fra den 01.05.22 til den 31.10.22

 

Uddannelseslæge Rebecca Primdahl Holst Nissen

Skal være her fra den 01.05.22 til den 31.10.22

 

Sygeplejersker:

 

Jane Nørgaard, ansat  Januar 2016.

 

DSC_0291

Erika  Mikkelsen, ansat Januar 2018

DSC_0292

Helene Bang Rasmussen, ansat 01.02.22

DSC_0007

 

 

 

Sygeplejerskens områder: Sygdomsforebyggelse og kontrol af kroniske lidelser såsom sukkersyge, højt blodtryk, lungesygdomme, stofskiftesygdom og lignende. Vejledning, råd og støtte til rygestop. Vejledning, råd og støtte til vægttab. Børneundersøgelser og vaccinationer af børn ved 3 mdr. 15 mdr. 2 år, 3 år ,4 år og 5 år. Undersøgelse for livmoderhalskræft/celleskrab P-pille kontroller. Tekniske undersøgelser såsom blodprøvetagning, INR-måling, EKG, lungefunktionsundersøgelser, blodtryksmåling, vaccinationer, injektioner, suturfjernelse Akupunktur for spændingshovedpine og andre smertetilstande og graviditetskvalme.  Rådgivning og vejledning vedrørende vaccination forud for udlandsrejser. Øreskylning, vortebehandling, sårbehandling. Undersøgelse og behandling af hoste, halssmerter, sår, urinvejsinfektioner.  Opstart og varetagelse af blodfortyndende medicin. Behandling af større sår samt fjernelse af modermærker Anlæggelse af kateter.  Sygeplejersken udfører sygebesøg til gangbesværede ældre til kontrol af kroniske sygdomme eller aftalte blodprøver, injektioner mm.

Sygeplejersken arbejder selvstændigt og man kan ikke forvente at få konsultation hos lægen samtidig med en konsultation hos sygeplejersken.

 

Sekretærer/klinikassistenter

Lone Primdahl Nørgaard, ansat November 2005.

DSC_0288

Mariann Bentzen, ansat Februar 2016

DSC_0283

Receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via hjemmesiden eller via sekretariatet fra klokken 08.30-12.00

Mariann og Lone skiftes til at være assistent og laver i den forbindelse praktiske opgaver, såsom EKG, blodprøver, vaccinationer, fjerne suturer og andet forefaldende arbejde.